Ashtanga och Hatha

Yoga med Cecilia WiknerAshtanga vinyasa yoga är en dynamisk form av yoga där andning (ujjayi) och rörelse (asanas) går i ett flöde med en viss bestämd följd av rörelser. Man börjar alltid med solhälsningar och därefter fortsätter man med stående-, sittande och avslutande övningar.

Ashtangayogans fader är Sri K. Pattabhi Jois. Han levde 1915-2009 och undervisade i Mysore, Indien. I dag undervisar Pattabhi Jois barnbarn R.Sharat Jois och hans mamma Saraswati Jois i Mysore.

Hatha yoga är ett samlingsnamn för fysisk yoga. Med utgångspunkt från olika yogarörelser sätter man ihop ett yogapass anpassat efter gruppens behov och förutsättningar. Vi jobbar mycket med stretching, styrka i bål och rygg samt andning.

I min undervisning jobbar jag ”hands-on” och utgår alltid från varje enskild person och dess förutsättningar.